ทำไมควรเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่ Fast English


1. Fast English ให้แผนที่ของการเรียนภาษาอังกฤษ

Fast English ให้แผนที่ของการเรียนภาษาอังกฤษที่บอกจุดเริ่มต้นและจุดจบของการเรียนภาษา ไม่ใช่เรียนไปเรื่อย ๆ ใช้แต่ความรู้สึกและความเคยชิน แต่ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดอย่างแท้จริง และเมื่อนานไป ก็จะลืมสิ่งที่เรียนไปจนหมดสิ้น แต่ Fast English จะตีกรอบการเรียนภาษาให้เห็นอย่างชัดเจนจนจำได้ขึ้นใจ เหมือนดั่งยืนอยู่บนเนินเขา มองเห็นต้นไม้ แม้น้ำ ลำธารและโขดหินอย่างชัดเจน จำภาพได้อย่างแม่นยำ2. Fast English เน้นการพูดและเขียนอังกฤษอย่างถูกต้อง

Fast English เชื่อว่า คนที่พูดและเขียนอังกฤษได้ถูกต้อง จำเป็นต้องมีคำศัพท์ที่พูดจริงและเขียนจริงอย่างเพียงพอ มี Grammar อันคมเฉียบเพื่อร้อยคำต่าง ๆ ที่เจ้าของภาษาใช้พูดและเขียน และต้องมี collocations หรือ patterns ของวลีที่จำเป็นเพื่อทำให้ประโยคงดงามและสละสลวย3. Fast English ได้คัดกรองและรวบรวมคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้จริงเขียนจริง

Fast English ได้คัดกรองและรวบรวมคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้จริงเขียนจริงในการเรียนต่อและในหน้าที่การงาน ไม่ใช่เจอคำศัพท์คำก็เสียเวลาเปิด dictionary และเดาความหมายไปเรื่อย ๆ ทำให้สมาธิที่ใช้ในการพูดฟังอ่านเขียนหลุดกระจายไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่ได้อีกต่อไป

4. Fast English สกัดกฎ Grammar 25 กฎ

Fast English สกัดกฎ Grammar 25 กฎ ซึ่งจำเป็นในการพูดและเขียนอังกฤษให้ฝรั่งเข้าใจอย่างฉับพลัน โดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการเข้าใจสิ่งที่เราพูดหรือเขียน Grammar ที่สอนเป็นการประมวลหัวกะทิของความรู้ ซึ่งได้มาจากการที่ผู้สอนอยู่ต่างประเทศมานับสิบปีในระหว่างการเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกา ที่สำคัญคือ การสอนให้นำ Grammar ไปประยุกต์ใช้ในการพูดและเขียนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ฝรั่งมองคนพูดและเขียนภาษาอังกฤษผิด Grammar เสมือนดั่งเป็นคนไม่มีการศึกษาที่ดีหรือเป็นคนระดับล่าง ภาษาอังกฤษมี Grammar แล้วเราจะพูดหรือเขียนโดยไม่มี Grammar ได้อย่างไร5. Fast English ใส่ใจใน collocations หรือ patterns ของวลีต่าง ๆ

ถ้าให้เปรียบคำศัพท์เหมือนดอกมะลิของพวงมาลัย Grammar ก็เหมือนเชือกด้ายที่ร้อยดอกมะลิเข้าด้วยกัน และพวกมาลัยจะสวยงามได้ก็ต้องมีดอกกุหลาบดอกจำปีและดอกรักเป็นต้น ฉันใดฉันนั้น ประโยคต้องมี collocations หรือ patterns ของวลีต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้คำต่าง ๆ ในประโยคและ grammar มีความสละสลวยมากขึ้น ฟังลื่นหู มองสบายตา


6. ครูผู้สอนรอบรู้ภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง

ครูผู้สอนรอบรู้ภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง นอกจากจบปริญญาตรีอักษรศาสตร์จุฬา ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์การทูตจากมหาวิทยาลัย Top Ten ในสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังมีประสบการณ์การทำงานด้านการทูตและการธนาคาร จึงสามารถรวบรวมคำศัพท์ที่ใช้ทางด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ครูผู้สอนมีประสบการณ์การสอนมานานนับสิบปี และทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จมามากมายดังเห็นได้ใน Success cases ข้างล่างนี้ Fast English ไม่ใช่โรงเรียนสอนเก็งข้อสอบโดยทั่วไป แต่ต้องการให้นักเรียนนักศึกษารู้จักหน้าตาของภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง และนำไปใช้ประโยชน์ได้ชั่วชีวิตด้วยเหตุผลทั้ง 6 ประการที่กล่าวข้างต้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการพัฒนาความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษคุณยังต้องลังเลที่จะมาเรียนที่ Fast English อีกหรือ? เชิญสมัครวันนี้เลยครับ แล้วภาษาอังกฤษก็จะไม่เป็นจุดด้อยของคุณอีกต่อไป แต่กลับจะเป็นจุดแข็งของคุณเลยด้วยซ้ำ ดังที่นักศึกษา Fast English หลายคนได้ประสบความสำเร็จมาแล้ว