รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
45 hour
อายุคอร์สเรียน
4 เดือน
ฟรีหนังสือเรียน

เกี่ยวกับเรา

Profile

ดร.บุญชัย โกศลธนากุล

เคยได้รับทุนต่างๆ จากองค์กรและสถาบันชั้นนำในระดับระหว่างประเทศกว่า 17 ทุน

Effective Translation

เรียนออนไลน์

ความยาววิดีโอ: 34 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ดูได้: 45 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน: 4 เดือน

ราคา: 5,000 บาท


การแปลเป็นหัวใจของการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ คอร์สนี้จะสอนให้นักศึกษาแปลความคิดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว สามารถพูดและเขียนได้อย่างมืออาชีพ

- การแปลเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งของการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ยังคิดเป็นภาษาไทย และที่จริงแล้วก็ไม่ใช่สิ่งผิดที่จะคิดเป็นภาษาไทย เพราะในการตอบคำถามที่ยากและซับซ้อน เราจำเป็นต้องคิดเป็นภาษาแม่ของเราเสมอ ดังนั้น คอร์สนี้จึงสอนทักษะการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและสามารถสื่อความคิดออกมาได้อย่างแม่นยำ โดยใช้คำศัพท์ที่ทรงพลังและโครงสร้างประโยคถูกต้องงดงาม  

- นอกจากนี้ คอร์สนี้ยังสอนให้นักศึกษาสามารถ present ความคิดออกมาได้อย่างเป็นระบบ มีตรรกะ และโครงสร้างถูกต้องตามหลักวิธีการเขียน essay ภาษาอังกฤษ

- คอร์ส Effective Translation จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ต้องการไปสอบ TOEFL และ IELTS ตลอดจนผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการแปลหรือถ่ายทอดความคิดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว สามารถพูดและเขียนได้อย่าง professional อีกด้วย

- Effective Translation เป็นคอร์สระดับ Intermediate นักศึกษาควรมีความรู้ด้าน Grammar, Vocabulary และ Collocation มาก่อนแล้ว การเรียนจะเน้นการแปล independent essays จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนั้น นักศึกษาจะได้ไม่เพียงแค่ทักษะการแปล แต่ยังได้เรียนรู้วิธีการนำเสนอความคิดออกมาได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักการเขียน essay ภาษาอังกฤษอีกด้วย

5,000 บาท
45 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง