โปรโมชั่นนักศึกษาเก่าประจำเดือนมิถุนายน 2567BACK TO SCHOOL PROMOTION