รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
40 hour
อายุคอร์สเรียน
3 เดือน
ฟรีหนังสือเรียน

เกี่ยวกับเรา

Listening

เรียนออนไลน์

ความยาววิดีโอ: 30 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ดูได้: 40 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน: 3 เดือน

ราคา: 3,000 บาท


ฝึกทักษะความเข้าใจในการฟัง สอนวิธีการจับประเด็น การ visualize และ feel สถานการณ์ ตลอดจน techniques การจำเนื้อความของ Mini-talks และ Lecture ยาว ๆ 

- จะสอนวิธีการจับประเด็นสำคัญในการฟัง อะไรคือ key words อะไรคือ supporting ideas โดยจะ highlight ความสำคัญของ Stress and intonation ในภาษาอังกฤษ 

- สอนวิธีการ visualize สถานการณ์และ feel ความรู้สึกของผู้พูด ตลอดจน techniques การจำเนื้อความของ Mini-talks และ Lecture ยาว ๆ

- เหมาะสำหรับผู้จะไปสอบ TOEFL, IELTS และ TOEIC นอกจากนี้ สำหรับคนทำงาน คอร์สนี้จะช่วยฝึกทักษะความเข้าใจในการฟังทำให้สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3,000 บาท
40 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง