รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
48 hour
อายุคอร์สเรียน
6 เดือน
ฟรีหนังสือเรียน

เกี่ยวกับเรา

Profile

ดร.บุญชัย โกศลธนากุล

เคยได้รับทุนต่างๆ จากองค์กรและสถาบันชั้นนำในระดับระหว่างประเทศกว่า 17 ทุน

Grammar

เรียนออนไลน์

ความยาววิดีโอ: 39.5 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ดูได้: 48 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน: 6 เดือน

ราคา: 8,500 บาท


นักศึกษาจะเข้าใจกฎ Grammar อันเฉียบขาด 25 กฎ ซึ่งคณาจารย์ระดับปริญญาเอกของสถาบันได้ทำการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา จนสามารถได้ทุนต่าง ๆ มากมาย และเป็นหนึ่งทางด้านภาษาอังกฤษมาโดยตลอด กฎเหล่านี้ง่ายต่อการจำและการเข้าใจเพราะผู้สอนได้กลั่นกรองจากความคิดและความเข้าใจในภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ อธิบายอย่างชัดเจนด้วยคำไม่กี่คำ แต่เป็นกุญแจไขสู่ความเข้าใจภาษาอังกฤษทั้งหมด กฎ Grammar ทั้ง 25 กฎนี้หากใครสามารถท่องและจำได้จะมีความแตกฉานในภาษาอังกฤษ สามารถใช้ในการสร้างรูปประโยคทั้งในการพูดและการเขียน และสามารถอ่านหนังสือภาษาอังกฤษโดยเข้าใจกระบวนความคิดของผู้เขียน เห็น patterns ต่าง ๆ ของโครงสร้างภาษาที่ผู้เขียนใช้ในการถ่ายทอดความคิด ด้วยกฎ Grammar อันคมเฉียบเหล่านี้ คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศ Grammar ถือเป็นเสาหลักของภาษาอังกฤษ หากเข้าใจอย่างถ่องแท้จะสามารถพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากเจ้าของภาษา

8,500 บาท
48 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง