รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
60 hour
อายุคอร์สเรียน
4 เดือน
ฟรีหนังสือเรียน

เกี่ยวกับเรา

Profile

ดร.บุญชัย โกศลธนากุล

เคยได้รับทุนต่างๆ จากองค์กรและสถาบันชั้นนำในระดับระหว่างประเทศกว่า 17 ทุน

Pronunciation

เรียนออนไลน์

ความยาววิดีโอ: 31 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ดูได้: 60 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน: 4 เดือน

ราคา: 5,000 บาท


คอร์ส Pronunciation จะช่วยให้นักศึกษาพูดภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและด้วยความมั่นใจ ทำให้สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มคะแนน Speaking Part ในการสอบอีกด้วย คอร์สนี้จะช่วยแก้จุดบอดในพูดภาษาอังกฤษของคนไทย โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

1) การ Stress ทุกคำในภาษาอังกฤษที่มีมากกว่า 2 พยางค์จะต้องมีการออกเสียง Stress ตรงพยางค์ใดพยางค์หนึ่ง หากเรา Stress ผิดพยางค์ หรือไม่ได้ Stress เลย คือ ออกเสียงทุกพยางค์เท่ากันหมดเหมือนในภาษาไทย เจ้าของภาษาจะฟังไม่รู้เรื่องทันที คอร์สนี้จะให้หลักในการ Stress คำ Nouns, Adjectives และ Verbs รวมถึงหลักในการ Stress คำในวลีและประโยคอีกด้วย

2) Pronunciation หรือการออกเสียงสระและพยัญชนะภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ในกรณีสระ แม้ว่าภาษาไทยจะมีครบทุกเสียงสระภาษาอังกฤษ แต่ปัญหาของคนไทยคือ ในภาษาไทยรูปสระเขียนอย่างไรก็ออกเสียงตามนั้น แต่ในภาษาอังกฤษเขียนอย่างหนึ่งแต่กลับออกเสียงอีกแบบหนึ่งอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพราะรูปสระหนึ่งในภาษาอังกฤษสามารถออกเสียงได้หลายแบบ จนแทบดูเหมือนไม่มีหลัก แต่ที่จริงมีและคอร์สนี้จะให้หลักในการออกเสียงสระให้ถูกต้อง นอกจากเรื่องสระแล้ว คอร์สนี้จะสอนวิธีการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษซึ่งหลายตัวไม่มีเสียงดังกล่าวในภาษาไทย  

3) Rhythm หรือจังหวะในการออกเสียง ในภาษาไทยเราจะออกเสียงเท่ากันหมดในทุกคำทุกพยางค์ แต่ในภาษาอังกฤษนอกจากจะออกเสียงแต่ละพยางค์ดังเบาไม่เท่ากันแล้ว จังหวะความเร็วในการออกเสียงแต่ละคำก็ไม่เท่ากันด้วย และคำที่ไม่ได้ Stress มักจะถูกลดเสียงลดไปด้วย คอร์สนี้จะให้หลักในการ Stress คำในประโยค และการ reduce sound ใน unstressed words อีกด้วย

5,000 บาท
60 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง