ผู้สอน > ดร.บุญชัย โกศลธนากุล

ดร.บุญชัย โกศลธนากุล

เคยได้รับทุนต่างๆ จากองค์กรและสถาบันชั้นนำในระดับระหว่างประเทศกว่า 17 ทุน

การศึกษา

จบการศึกษาปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบปริญญาโทจาก University of Pennsylvania และปริญญาเอกจาก University of Virginia สหรัฐอเมริกา

การทำงาน

ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาภาษา Fast English ซึ่งมี 2 สาขา คือ สนญ. สีลม ตึกลิเบอร์ตี้สแควร์ และสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว และยังเป็นผู้จัดรายการวิทยุ CEO Vision ซึ่งเป็นรายการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อก้าวสู่สหัสวรรษ 2000 ทาง FM 96.5 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00-10.00 น. นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ ให้กับหน่วยงานของรัฐและบริษัทต่างๆ จำนวนมาก

อื่นๆ

ผู้เขียน(ร่วม)หนังสือ “จริต 6: ศาสตร์ในการอ่านใจคน”